Pakkehjelp

Pakkehjelp

Få tilbud på flytting
TUSEN TAKK for punktlig, nydelig hjelp i dag! Dere er løsningsorienterte, blide, hyggelige og servicemindede!

Kari Martinsen

Orden og oversikt i pakkene

En omfattende oppgave innen flytting er å pakke ned alt som skal transporteres. Ofte er det meget tidskrevende og lett å føle seg overlesset. Når en mister kontrollen kan uorden lett oppstå, noe som igjen kan føre til vanskeligheter
i flyttingen. Det hele bør sorteres og organiseres så det er lett å holde styr på alle tingene, og så du lett kan finne frem til det du måtte trenge. Med et godt system er det enklere å holde oversikten på lasset og det vil la flyttingen gå langt smidigere for seg. Å holde orden og kontroll på sakene gir også økt sikkerhet. På denne måten er du sikker på at skjøre eiendeler som glass og elektronikk blir behandlet med varsomheten det behøver. Fortotto har gode rutiner for systematikk i pakkingen slik at vi kan forsikre deg om et ryddigarbeid. Alle esker blir tydelig markert med hva de inneholder og hvilket rom tingene er hentet fra.

Sikker innpakking gir trygghet

Vi benytter moderne utstyr og verktøy i demonteringen av dine møbler og i innpakkingen. Vi vil pakke alt av møbler og innhold i skuffer og skap. Dine eiendeler blir pakket inn og ned med emballasje som beskytter tingene dine tilstrekkelig. Blant annet benytter vi oss av strekkfilm lignende det som brukes på flyplasser når vi gjør eiendelene dine klare til transport. Alt av nødvendig utstyr og materiell til jobben har vi med oss. Du trenger kun å bestille oss til å utføre oppdraget for deg

Kontakt oss for å motta et uforpliktende tilbud.

Relaterte tjenester